Nea Radio ble etablert for 30 år siden , og hadde sitt utspring fra Peder Morset Folkehøgskole på Selbustrand. Siden har den vokst og vokst, og nå ønsker de å få fotfeste i Stjørdal og etter hvert Meråker.

Lokalradioen dekker i dag kommunene Selbu, Tydal, Røros og Holtålen.

En milepæl

Redaktør i Nea Radio, Andreas Reitan, har lekt med tanken om å lage radio for Stjørdals innbyggere en god stund. Nå blir det realitet.

– Dette er en milepæl for oss, og vi er stolte over at vi nå kan høres på FM-nettet i Stjørdal. Snart kommer også DAB. Vi er en annerledes mediebedrift, der vi satser på FM-nettet og de store avvikler. Vi har fortsatt tro på FM og utvikler samtidig DAB, sier Reitan.

Eget lokalkontor

I starten vil sendingene fra Selbu og Tydal strømme ut til radioene i Stjørdal. Men Reitan sier at de er i full gang med å finne lokaler til et lokalkontor, og etter det folk til å fylle kontoret.

– Vi starter snart jakten etter flinke radiofolk som kan lage sendinger fra Stjørdal. Og vi er på utkikk etter egnede lokaler, sier Reitan.

Han har et håp om at sendinger fra Stjørdal kan være et faktum ved årsskiftet.

– Dette avhengerselvsagt hvor fort vi finner de rette folkene til å bekle et lokalkontor på Stjørdal.

Jobber med Meråker

For meråkerbyggen som ønsker å lytte til den nye lokalradioen, mangler det fortsatt litt.

– Vi mangler fortsatt noe teknisk utstyr for å nå Meråker med signalene. Men det kommer på plass rimelig raskt.

– Er dere i gang med å rigge dere for en eventuell ny storkommune i Værnesregionen?

– Nei, det er ikke motivasjonen og bakgrunnen for at vi nå gjør dette. Vi vet at de aktuelle kommunene har mye felles, og vi vet at det er sterke bånd blant innbyggerne i alle de kommunene vi nå snart er representert i. Så det er hovedårsaken til at vi nå ekspanderer, avslutter lokalradioredaktøren.

Nea Radio, har i hvert fall fram til NRK lukker sine sendinger på FM-nettet, en unik avtale med NRK. Det betyr at lyden fra NRK P1 strømmer ut på frekvensen til Nea Radio, når lokalradioen selv ikke har sendinger. Det betyr at stjørdalingene nå kan få både lokale, regionale og nasjonale nyheter uten å skifte frekvens.