Ungdommer angrep mann i undergang: – Det ble utdelt slag