Se mange bilder: Fikk inn stort beløp på julemesse