Fire personer har søkt på sjefsjobb - disse vil vikariere for Wenche