Selskapet fikk bastant nei på klagene - grunneierne er betrygget: – Nå må de ta ansvar