Sprekk i flertallsblokka - utbygger får det som de ønsker