Her vil de bygge seks nye blokker med over 200 nye leiligheter