Sterke reaksjoner på kutt: – Sånt går på tryggheten løs. Det er vårt hjem