Denne kjempetabben sendte 3000 kubikk urenset kloakk rett i elva: – Røret var helt ødelagt