Historisk tilbakeblikk: Sang i rorbua hos Tore Skoglund