Får starte arbeidet med å regulere nytt boligområde

foto