Det er hovedkonklusjonene i totalkapasitetsanalysen av Værnes garnison som Stjørdal kommune har fått utarbeidet i samarbeid med forsvarskommunen Ørlandet og fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag.

Lederutdanning

Analysen viser at garnisonen på Værnes enkelt kan være vertskap for Forsvarets nye samlede befalsutdanning som nå utredes.

– Det er god plass på Værnes,. Kapasiteten kan utvides med små investeringer, sier stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp).

LES OGSÅ: Værnes kan bli utdanningssenter for tusen mann

Han peker på at etablere forsvarets nye felles utdanningssenter på Værnes, gir liten risiko for samfunnet samtidig som etablering har vil være med på å legge opp til økt operativ evne for forsvaret.

Værnes Garnison vil kunne huse rundt tusen elever og ansatte på det meste.

Forsvarsministeren

Nå ber fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) i Nord-Trøndelag og fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Sør-Trøndelag om et møte med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) for å presentere Værnes-utredningen.

De to fylkeskommunene jobber sammen med forsvarskommunene Stjørdal og Ørland for å trekke mer av forsvarets aktivitet til distriktet. Samarbeidskommunene peker på Værnes når forsvaret nå jobber med planer for å samle all lederutdanning på ett sted i Norge.

–Vi sender nå utredningen til sentrale myndigheter og alle instanser som jobber med saken i forsvaret, sier stjørdalsordfører Vigdenes.

Klokt valg

I langtidsplanen for forsvaret blinkes Værnes garnison ut som lokaliseringssted for luftforsvarets skolesenter.

– Det mener vi var et klokt valg begrunnet i Værnes sin viktige operative funksjon som mottakssted for alliert forsterkning. Det er også samfunnsøkonomisk fornuftig å ta i bruk ledig og moderne infrastruktur som i lengre tid har vært ubenyttet, sier stjørdalsordfører Ivar Vigdenes.

Studien som samarbeidskommunene nå har utført, viser at det er det areal nok og tilleggskapasitet på Værnes som med små investeringer kan legge til rette for en fleksibel og kosteffektiv rekruttutdanning. Værnes vil også ha plass for utvidet logistikkvirksomhet, internasjonale rotasjonsstyrker og operativ virksomhet for øvrig med øving og trening og for øvrig.

Har god plass

– En slik samling av bred forsvarsaktivitet på Værnes Garnison, fremstår som en svært fornuftig samfunnsøkonomisk løsning som på en god måte ivaretar Forsvarets behov, mener Vigdenes.

Han peker på at studien som nå er klar, tar livet av en seiglivet myte. Konkurrenter peker ofte på at Værnes ikke har plass til nyetableringer.

– Den ferske studien viser at Værnes har veldig god plass til nyetableringer og at de kan gjøres veldig rimelig for samfunnet, sier Vigdenes.

Stjørdals varaordfører Ole Hermod Sandvik (H), kommunestyre- og fylkestingsmedlem Jan Inge Kaspersen (Ap) stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp) og ordfører Tom Myrvold fra Ørland jobber for at forsvarets nye utdanningssenter skal plasseres på Værnes. Foto: Jan Erik Sundoy