– Barn ned i 11-årsalderen ruser seg og er med i voldsgjenger

foto