Etter politisk ønske, og flere henvendelser fra Malvik ungdomsråd, ble det for to år siden etablert et lokalbusstilbud som var ment å knytte alle deler av Malvik kollektiv sammen til en kommune. Lokalbussen, rute 537, kjørt sine faste runder mellom Hommelvik, Sveberg og Vikhammer. Det har den gjort med stort sett tomme seter, noe spesielt ungdomsrådet har vært svært kritiske til. Leder i Malvik ungdomsråd, Jørgen Enoksen, er i ferd med å miste tålmodigheten med det fylkeskommunale AtB og ber om at ruteopplegget blir bedre tilpasset behovene.

– Vi var rimelig fornøyde da lokalbussen ble satt i rute, men hadde allerede for to år siden forslag til et bedre ruteopplegg. Nå ser vi at lokalbussen kjører så godt som tom, noe ingen er tjent med. Ungdomsrådet ønsker å bidra slik at vi får et ruteopplegg som gir bedre kollektivtilbud mellom boligområdene i kommunen. Men det viktigste for oss er å få på plass et brukbart busstilbud for elevene som skal til og fra Malvik videregående skole, sier Jørgen Enoksen.

Mistet skolebussen

I fjor mistet elever som bor på Sveberg skolebussen til Malvik videregående skole. De ble henvist til ekspressbussen, rute 310, til Leistadkrysset. Der må ungdommene gå ned og opp Elvdalen til og fra skolen på Vikhammer.

– Et busstilbud der elevene må gå et drøyt stykke fra bussholdeplassen til skolen er ikke bra nok. Det å bruke sykkel mellom Sveberg og Vikhammer er heller ikke noe godt alternativ. Det er litt håpløst når elever fra Sveberg må ta bussen (rute 310) ut av kommunen, til Vikelvveien på Ranheim, for å bytte buss (rute 38) som kjører tilbake langs fylkesveien til Malvik videregående skole på Vikhammer. En bedre bussforbindelse mellom boligområdene på Sveberg og Vikhammer er det viktigste å få på plass for oss i ungdomsrådet, sier Enoksen, som er skuffet over det han opplever som manglende dialog med AtB.

Ingen dialog

Jørgen Enoksen opplever at dialogen mellom ungdomsrådet og AtB er fraværende.

– Vi har ikke direkte kontakt med noen i AtB om innspillene vi har til busstilbudet i Malvik. De svarer på henvendelsene våre, men vi føler ikke at vi blir tatt på alvor. AtB sier til Bladet at de «beklager hvis ungdomsrådet føler seg dårlig behandlet». Vi føler oss ikke dårlig behandlet, vi er blitt dårlig behandlet, hevder Jørgen Enoksen, som ikke ser hensikten med i flere år å kjøre lokalbussruta med tomme busser.

Stort potensial

Lokalbussen er, etter ungdomsrådets mening, ikke tilpasset behovene for kollektivtilbud slik rådet har gitt flere innspill på.

– Vi i ungdomsrådet er overbeviste om at lokalbussen i Malvik har et stort potensial dersom ruteopplegget blir bedre tilpasset behovet. Dersom ungdom får et brukbart busstilbud vil det legge et godt grunnlag for at de fortsetter å bruke kollektivtilbud. Nå er det et bedre tilbud for skoleelevene vi mener er det viktigste. Men lokalbussen bør også ha et bedre opplegg for kollektivtilbud mellom boligområdene og fritidsaktiviteter. Slik det er i dag skaffer de fleste ungdommene på Sveberg førerkort så snart de er gamle nok til å kjøre bil, hevder Jørgen Enoksen.

Misforståelse

Administrerende direktør Janne Sollie i AtB er noe uforstående til kritikken fra lederen i ungdomsrådet.

–Det ser ut til å være en misforståelse om hvordan kontakten mellom oss og ungdomsrådet skal være. Vi har avtalt at det er Malvik kommune som skal ha kontakt med ungdomsrådet og andre kommunale råd. AtB har en god dialog med administrasjonen i kommunen, sier Sollie i en kommentar.

– Det blir noen endringer i ruteopplegget for lokalbussen i Malvik fra august. Vi i AtB har som mål å prøve å få til gode løsninger også for lokalbussen, sier hun.

God kontakt

Næringssjef Ole Christian Iversen i Malvik kommune mener de har en god dialog med AtB.

–Jeg opplever at vi har en god dialog med AtB og at de er lydhøre for lokale innspill. Min oppfatning er at ønskene fra Malvik blir tatt på alvor når ruteopplegget blir vurdert, sier Ole Christian Iversen.

– Vi har hatt møter og samtaler med ungdomsrådet og idrettsrådet. De ønskene som er kommet frem lokalt er formidlet videre til AtB. Idrettsrådet kom med et innspill om at det er lite behov for avgangene på dagtid og har bedt om at noen av disse flyttes til kveldstid. Det forstår jeg at det er tatt hensyn til i ruteoppsettet fra høsten av, sier Iversen.

–Men det er klart at vi i Malvik på sikt må gjøre en grundig jobb for å styrke lokalbusstilbudet. Men der vil både AtB og Malvik kommune være avhengige av å få tilskudd av midler for å få på plass et bedre tilbud enn det vi har i dag, sier næringssjefen.