Heimevernet skal investere nær 530 millioner i nye upansrede feltvogner. I første omgang er det snakk om 360 nye feltvogner, og nå er anskaffelsesprosessen i gang.

Anbudsdokumentet åpner i alt for levering av til sammen 700 kjøretøy.

– Det er svært gledelig at anskaffelsesprosessen endelig har startet, sier generalinspektør for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye.

De første leveransene er ventet mellom 2018 og 2020, om alt går etter planen.

De nye kjøretøyene skal bidra til økt mobilitet og reaksjonsevne for soldatene og dermed sette HV i bedre stand til å løse sine oppdrag. De nye feltvognene skal også erstatte eldre kjøretøy som ikke tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet og miljø.

– Sikkerheten for våre soldater tar vi på største alvor, så det er gledelig at innsatsstyrkene våre nå får nye trafikksikre og mer miljøvennlige transportmidler, sier Raabye. (©NTB)