Naturvernforbundet i Stjørdal frykter den store veksten i kommunen kan gi sentrum preg av «storbyproblemer». Dette forårsaket av trafikkvekst både på bakken og i lufta.

– I rådmannens forslag til ny sentrumsplan for Stjørdal står det at enkelte dager, ut fra trafikktall som forventes, vil det vinters tid bety overskridelser av grenseverdier for svevestøv i bykjernen.

Det sier lokalpolitiker og leder av Naturvernforbundet i Stjørdal Morten Harper og fortesetter:

– Fagrapporten peker på at det trengs nærmere undersøkelser og utredninger på to områder, hvor det ene er betydningen som sammenhengende høyhus i Gata har for luftutvekslinga, og det spørres også om hvordan flyplassen påvirker luftkvaliteten over sentrumskjernen i Stjørdal, sier han.

Dette vil Harper ha svar på under arbeidet med ny sentrumsplan.

Vil begrense trafikken

– Å begrense noe av biltrafikken i Gata, vil bidra til et bedre miljø, og derfor vil Naturvernforbundet forlenge gågata vestover, ned til Krogstads veg, vegen på østsida av rådhuset, sier Harper.

Naturvernforbundet etterlyser flere utredninger i forbindelse med denne saken, og når det gjelder målinger i sammenheng med flytrafikken tett på bykjernen så sier Harper at det er naturlig at Avinor tar ansvar her.

– Forlengelse av gågata ligger ikke i de to hovedalternativene som er presentert?

– Vi mener uansett en slik forlengelse vil ha flere positive effekter, som bedring av lufta, mindre støy, og en bedre tilrettelegging for gående og syklende i sentrum. Dette er gode miljø- og trivselsfaktorer i bykjernen, sier han.

– Hva med plankomiteens innstilling om å flytte bussholdeplassen i Stokkmovegen ved Torget til Kjøpmannsgata, holdeplass rett vest for Stokkmovegen?

– Dette et forslag, en løsning som forverrer situasjonen for kollektivt reisende, som må forsere en barriere, Stokkmovegen, for de som da skal til Torget, Kimen, sentrum øst. Dette en løsning som absolutt ikke vil prioritere, slik vi vil, de kollektivt reisende i bykjernen, sier Harper.

Grønne områder

Naturverner Harper er fornøyd med den grønne arealmengden i bykjernen i Stjørdal, og nevner blant annet Rådhusparken som eksempel.

– Parkområder betyr mye for bymiljøet, og det vil jeg tro det er bred enighet om. Vi mener det er viktig at parkene også har trær, og da er det avgjørende at vi tar vare på de store trærne som for eksempel i Rådhusparken. Vi må også unngå at grønne områder undergraves av parkeringskjellere, slik at det blir bare plen og busker. Trær er miljøskapende, og de store, gamle hestekastanjene i Kjøpmannsgata 2 bør vi verne, sier Harper.