Lensmannskontoret i Malvik legges ned

Lensmann Marit Helene Stigen og politimester Nils Kristian Moe. Foto: Anders Fossum