Dette huset er solgt for nær 7,3 millioner kroner. Se oversikt over alle hussalgene i Malvik i august

foto