Flere nekter å levere varer til firmaet: – Rett og slett ikke holdbart