Her stjeler han fra butikken mens den ansatte står med ryggen til