Trekker seg fra samarbeid: – Tar beslutningen til etterretning

foto