Retter skarp kritikk etter kuttforslag: – Dette er plyndring av kulturen

foto