Vil etablere snøskuterløype i populært utfartsområde. Dette sier politikerne

Foreløpig er kommunestyret i Stjørdal avventende til utfallet av saken i Selbu. Foto: Tore Meek / NTB