Bane Nor har valgt å anbefale at den nye jernbanetunellen med dobbeltspor skal gå fra Ranheim til Hommelvik.

Allerede i fjor høst ble det klart at Bane Nor konkluderte med at jernbanen med dobbeltspor bør legges i langtunnel gjennom Malvik.

Ikke på Være

Nå er det klart at innslaget for tunellen blir på Ranheim, og ikke alternativet som var på Være. Det skal være grunnforholdene, med mye kvikkleire, som gjør at kostnadene ikke blir så store for de to alternativene.

Bane Nor sender sin anbefaling med konsekvensutrdning til de berørte kommunene, som innen fristen på 12 uker skal ha sine førstegangs behandlinger og eventuelt vedta forslaget til dobbeltspor i langtunnel. Kostnadene for å legge jernbane med dobbeltspor gjennom Malvik har vært anslått til 10-12 milliarder kroner. I tillegg skal Trønderbanen elektrifiseres.

Frigjør strandsone

Med jernbanen i tunnel på strekningen Ranheim - Hommelvik frigjøres strandsonen gjennom hele kommunen. Noe som åpner for realiseringen av en forlengelse av Malvikstien, som er planlagt å gå langs fjorden fra Være til Hell.

Det er så langt ikke bevilget penger på statsbudsjettet til gjennomføringen av dobbeltspor på Trønderbanen og Meråkerbanen.