– Ja, etter en lengre prosess som har gått over flere år, har jeg kommet til det, sier Willy Fossen.

Det er flere årsaker til at han velger å selge.

– Forutsetningene for å drive et småbruk er langt dårligere nå enn da jeg overtok gården for 20 år siden. Et småbruk med 50 mål dyrkajord har ingen framtid i dagens landbruk, sier 51-åringen fra Forradal.

Noen endelig kontrakt med Bruget har han ennå ikke undertegnet. Men han sier at partene i hovedsak er enige. De skal ha et nytt møte tidlig i august for å gjennomgå avtaleteksten på nytt.

– Jeg regner med at det kan dukke opp en del småtterier som gjør at vi må forhandle videre. Men jeg vil bli veldig overrasket om vi ikke blir enige, sier Willy Fossen.

Lang prosess

Det har tatt flere år å komme fram til den beslutningen han har tatt nå om å selge. For sju år siden fikk han spørsmål fra Meraker Brug om hva han hadde tenkt å gjøre med gården den dagen han selv ble gammel og ikke kunne bo der lenger.

– I spørsmålet lå det implisitt at Bruget kunne være interessert i å kjøpe. Ikke lenger etter kom styret i AS Meraker Brug hit på befaring, og jeg hadde en lang samtale med daværende styreleder, Hans Rasmus Astrup. Prosessen startet der, forteller Fossen.

Etter denne samtalen har han sett på muligheten for å utvikle eiendommen selv. Det har han nemlig hatt tanker om å kunne gjøre. Men han har konkludert med at han ikke er i stand til å realisere sine mål og drømmer i så måte. Det vil kreve for mye, både av arbeidsinnsats og kapital, til at han vil være i stand til å makte det.

Langsiktig eier

Det hører også med i bildet at han er alenefar til en 16-åring som skal begynne på videregående skole til høsten, og som på ingen måte har arvet pappas lidenskap for jakt og fiske. Hadde han hatt stor familie som hadde hatt interesse for jakt og fiske, hadde det vært uaktuelt å selge. Men slik situasjonen er, har han kommet fram til at det vil være riktig å selge gården.

– For meg er Meraker Brug en eier som jeg tror kan utvikle eiendommen i tråd med mine ønsker. Bruget er kanskje en lokal bedrift som tenker utrolig langsiktig. Jeg føler meg veldig komfortabel med å selge nettopp til dem. Jeg tror dette blir bra for bygda, sier Willy Fossen.

De to partene kjenner hverandre godt fra før. Willy Fossen har hatt det han karakteriserer som «et godt samarbeid med Bruget» gjennom 17 år. Til gården hører det nemlig en lang elvestrekning, og Meraker Brug leier fiskeretten av dagens eier.

Laks

Gården ligger like under Storfossen i Forradal. Totalt disponerer Willy Fossen en lakseførende strekning på rundt en kilometer på nordsiden av elva Forra. På sørsiden av elva, på motsatt side av valdet hans, er Meraker Brug allerede grunneier fra før.

Nettopp laksen og laksevaldet er den store verdien som tilhører gården. Opp gjennom tidene er det tatt stor laks på valdet. for vel 30 år siden tok Willy Fossens far en skikkelig rugg på vel 19 kilo på sesongens aller siste dag.

– Han mente den måtte ha veid godt over 20 kilo da den gikk opp i elva. Også bestefar tok en gang en laks på 24 kilo, uten at jeg vet når. Og min oldefar tok en rugg som var omtrent like stor, forteller dagens eier av gården Fossen, som til daglig arbeider som lærer.

Sju-åtte millioner

– Du får en brukbar pris for gården?

– Det gjør jeg. Datteren min deler overhodet ikke min interesse for jakt og fiske, og den dagen hun hadde overtatt, ville gården uansett ha blitt solgt. Da er det bedre at jeg selger den nå når jeg har mulighet til å få en brukbar pris.

– Det er antydet en pris på sju-åtte millioner kroner?

– Det er ikke så fjernt fra sannheten det, medgir Willy Fossen.

Pågangsmot

Solen skinner over Forradal, over gården og over elva, der Willy Fossen sitter på verandaen og forteller om beslutningen sin.

– Familien din har bodd på gården i flere generasjoner. Hvilke følelser og tanker gjør du deg rundt det at du nå har valgt å selge?

– Hvis jeg skulle flytte herfra i dag, når været er deilig og solen skinner over gården og bygda, hadde jeg kanskje felt en tåre. Men senhøstes, når jeg må sitte inne og fyre for å hindre at vannet fryser, ville jeg nok tenke helt annerledes. Jeg har selv vært leder i bonde- og småbrukerlaget, og jeg hadde gjerne sett at det hadde vært liv laga å satse på et familiebruk som dette. Slik er ikke situasjonen i landbruket. Men jeg beundrer dem som likevel velger å satse på landbruk og holder det gående. Det krever pågangsmot, sier Willy Fossen.

Fluefiske

–Tanken vår er å videreutvikle laksefiske som produkt. Fossen er en av de mest spennende strekningene for fluefiske. I tillegg er det en flott gård som ligger sentralt i Forradalen. Målet vårt er å tilføre verdiskapning til bygda, sier daglig leder Per J. Hembre i AS Meraker Brug.

Han tar forbehold om at det ennå ikke er signert noen kontrakt mellom partene, og at et eventuelt kjøp heller ikke er konsesjonsbehandlet.