Suksess med nyåpning: – Parkeringsplassen var full av folk som skulle kjøpe mat