Her har de hatt en eksplosiv inntektsvekst – men nå er fremtiden usikker