Mange foreldre er bekymret for ungdomsmiljøet: – Noe er angst og noe er rykter

foto