Sjekket tunge kjøretøy - ett fikk bruksforbud: - Varierer veldig