Enda flere lærere tas ut i streik: – Får store konsekvenser