Enige om sju år lang avtale - firma skal leie ni mål på Værnes