– Dette er verdifulle tømmerlass som vi får til gårds

foto