Bommet på avkjøring til id-feiring - havnet i grøfta