Verken høydeopphold eller arbeid i potetåkeren på Prestmoen hjalp da mesteren skulle kåres

foto