Nødetater rykket ut: – Kraftig pipebrann med mye røyk