UP stoppet flere for høy hastighet og bruk av mobiltelefon på fylkesvei