Unge nordmenn blir mer stresset enn våre nordiske naboer når vi ikke får likerklikk på bilder vi legger ut på sosiale medier.

25 prosent av nordmenn mellom 16 og 24 år opplyser at de opplever stress om de ikke får noen likerklikk på bildene de deler på sosiale medier, ifølge en undersøkelse utført av YouGov i samarbeid med fotoprodusenten Canon.

Mindre hårsåre med alderen

I den samme aldersgruppen i Sverige opplever 21 prosent stress ved mangel på digital anerkjennelse, mens i Danmark og Finland blir 17 prosent i den aktuelle aldersgruppen stresset uten likerklikk på bildene sine.

Stresset synes å avta med alderen, og da mest i Norge. I aldersgruppen 25 til 40 år opplever kun 10 prosent nordmenn stress uten likerklikk, mens andelen er 12 prosent i Danmark og Sverige, og 14 prosent i Finland.

Finnene mest fornøyde

De som svarte på undersøkelsen ble også spurt om de var fornøyd med egne bilder. Finnene virker mest fornøyd med eget fototalent, hele 55 prosent.

53 prosent av svenskene svarer at de er fornøyd, 46 prosent av nordmennene svare det samme, mens kun 35 prosent av danskene mener egne bilder er gode.

Morsomme bilder får likerklikk

Bildene som høster mest likerklikk er de med et snev av humor. 36 prosent oppgir dette som den viktigste faktoren. 32 prosent ønsker at bildet skal formidle noe, mens 29 prosent anerkjenner bilder de syns er fine. Sport (5 prosent), kunst og musikk (3 prosent) og arkitektur (4 prosent) er motivene som publikummet oppgir at de sjelden liker. Dog skal det nevnes at disse preferansene er hentet fra den svenske svargruppen.

Undersøkelsen er utført blant 1.025 personer mellom 16 og 40 år i Norge, Danmark, Sverige og Finland.