- Hva jeg kan tilføre? Jeg er engasjert og godt kjent med det som skjer her. Det blir ikke noe problem for de andre å bruke meg som sparringpartner. Jeg har vært med i storparten av produksjonen, og jeg er brukbart godt kjent med de tingene vi har gjort her på farikken, sier Håvard Ingstadbjørg.

1. juli overtok 38-åringen som fabrikksjef for Natre Meråker etter Jan Marius Reppe,

Faglig sterk

– Vi har valgt å ansette en lokal fabrikksjef fra egen organisasjon. Håvard Ingstadbjørg har vært produksjonsleder ved Natre Meråker en god stund. Han er faglig sterk, og han har god innsikt og faglig forståelse. Jeg vet at han vil lykkes som lokal sjef for gjengen her oppe, sier Jan Marius Reppe.

Han har vært fabrikksjef for Natre Meråker de siste årene samtidig som han har vært produksjonsdirektør i Natre-konsernet. Nå vi han konsentrere seg om den siste oppgaven.

Til stede

– Hva betyr lederskiftet for Natre Meråker?

– Jeg har sagt til de ansatte at denne organisasjonen krever og fortjener en leder som er til stede, en som har fokus på de daglige oppgavene. Det er stor fart i bedriften her, og det krever at sjefen er til stede og er med på det som skjer, sier den avtroppende Natre-sjefen.

Riktig og viktig

Selv går han tilbake til sin gamle rolle som produksjonsdirektør i Natre-konsernet, med ansvar for fire fabrikker rundt om i landet.

– Jeg har gått litt i meg selv, og vi har diskutert dette en god stund. Jeg tror det er riktig og viktig for organisasjonen i Meråker at vi rekrutterer ny leder lokalt, sier Jan Marius Reppe.

Oppkjøp

Samtidig skjer det ting i konsernet. Natre Vinduer AS har nylig kjøpt vindusprodusenten Trenor Vinduer AS på Hemnesberget i Nordland, en stor, moderne og solid bedrift i et marked som er i vekst. Samtidig opplever bransjen sterkere konkurranse, og dermed også sterkere prispress, enn noen gang.

– På kort sikt vil oppkjøpet bety veldig lite for Natre Meråker. Vi skal bruke 2. halvår på å finne ut av framtiden. Målet er å få Trenor inn i Natre-familien, sier Jan Marius Reppe.

80 årsverk

Lokalt i Meråker har Natre utviklet seg til en av kommunens største arbeidsplasser med 80 årsverk. Jan Marius Reppe er optimist med tanke på framtiden, tross tøff konkurranse i bransjen.

– Behovet for antall ansatte i konsernet vil øke i tiden som kommer, sier han.

– Også i Meråker?

– Jeg håper det!