«Dersom Nye Veier ikke kan komme opp med løsninger som de lokale politikerne kan godta, står hele E6-utvidelsen i fare for å bli kraftig forsinket»