Mener arbeidet med trafikksikkerhet har vært forsømt i mange år

foto