Hun er det nye mobbeombudet: – Kompetansen i skolene er ikke god nok

foto