Dette kunne gått helt galt: Kjørte i feil retning på E6

foto