Sammenstøt mellom personbil og militært kjøretøy på E6