«Hvorfor har dere ikke invitert oss guttene? Vi va for tråillåt, tenker jeg»