Budsjettforslaget: – Utfordrende tid med økt press på økonomien