Folk valfarter til det populære tilbudet: – De slafser ikke i seg maten og springer på dør

foto