Denne bobilen blir inntil videre stående ved siden av E6

foto