Dette arbeidet ble svært dårlig mottatt. Nå har de fått svar på spørsmålene rundt den gamle klausulen