Planlegger å stenge E6 inntil 24 timer på 20 lørdager

foto