Disse husene skiller seg kraftig ut blant de andre eneboligene: – Det er veldig uvanlig

foto